Клодия Трембле
Клодия е родена в Квебек, Канада и след като завършва се присъединява към неправителствена организация в Гватемала, която работи с жени от племето Мая. Без образование свързано с изкуство, но очарована от местната култура и природа, Клодия рисува ден след ден местните обитатели. Картините и пресъздават меланхоличните им души и вътрешната сила, която ги мотивира. Атмосферата в Гватемала диктува настроението на стотици творби на Клодия. Сега рисуването, освен нейна страст, е професия, а в момента Клодия се е посветила на илюстрации за детски книжки, с неизменното  вътрешно намерение – любов.